Førstehjelpskurs med SBG

10 mars, 2020 av Jardar Loeng Grilstad

Troppen har hatt besøk av Christian og Lindy fra SBG Trøndelag, som har holdt to kveldskurs i førstehjelp for oss. Målet for kurset var å ta tropps-merket Førstehjelp I.

Innhold i kurset

I løpet av kurset fikk speiderne tips til hva patruljens førstehjelpsmappe bør inneholde og hvordan det skal brukes. De fikk også opplæring i behandling av forskjellige skader, hvordan man skal opptre på et skadested og hvordan man skal utføre HLR, sikre luftveier og legge personer i sideleie.

Hvem er SBG?

Speidernes beredskap er et nettverk i Norges speiderforbund som består av flere beredskapsgrupper, slik som SBG Trøndelag som vi hadde besøk av. Deres målsetting er å øke speidernes sikkerhet, være beredt ved ulykker og være til hjel i samfunnet. Medlemmene har flere års speidererfaring og gjennomgår et 2-årig treningsprogram i beredskap og førstehjelp. SBG Trøndelag rekruterer medlemmer fra alle speidergruppene i Trøndelag krets.

Les mer om SBG Trøndelag her: https://trondelag.speidernesberedskap.no/

Bilder fra ett av kursene